டேஸ்டான உணவுகள்

இரத்த சர்க்கரை அளவை எளிதாக கட்டுப்படுத்த உதவும் டேஸ்டான உணவுகள்…!!!

சர்க்கரை நோயுடன் வாழ்வது எவ்வளவு கொடுமையானது என்பது அவ்வாறு வாழ்ந்து வருபவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். நீரிழிவு நோய் வந்துவிட்டாலே நமக்கு…