ட்ராகன் கேப்சூல்

ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன கேப்சூலில் விண்வெளிக்கு வீரர்களை அனுப்புவதில் தாமதம்…!!

வானிலை காரணமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன கேப்சூலைப் பயன்படுத்தி முதன்முதலாக விண்வெளிக்கு வீரர்களை அனுப்பும் பணியில் தாமதம் ஏற்பட்டு உள்ளது….