தகவல் ஒளிபரப்புத் துறை

மீன்வளத்துறை மற்றும் விலங்குகள் நலத்துறை எல். முருகனுக்கு ஒதுக்கீடு : தகவல் ஒளிபரப்புத் துறையும் கூடுதல் பொறுப்பு

டெல்லி: தமிழக பாஜக தலைவர் எல். முருகனுக்கு மீன்வளத்துறை மற்றும் விலங்குகள் நலத்துறை & தகவல் ஒளிபரப்புத் துறையின் இணை…