தந்தையின் கொடூர செயல்

2 வயது பெண் குழந்தையை பெற்ற தந்தையே நாசம் செய்த கொடுமை : வேலியே பயிரை மேய்ந்த கொடூரம்!!

பீகார் : மனைவியை வெளியே தள்ளிவிட்டு 2 வயது குழந்தையை நாசம் செய்த தந்தையின் கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. பீகாரில்…