தந்தை புகார்

ஏரி ஆக்கிரமித்ததாக கூறி தந்தை செய்த செயல்… 60 கி.மீ சைக்கிளில் மகளுடன் சென்று அரங்கேற்றிய நாடகம் : இறுதியில் மாணவிக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி!!

தான் ஆக்கிரமித்த ஏரி பகுதியை வேறு யாரும் அனுபவிக்க கூடாது என்பதற்காக தன் மகளையே 60 கிலோ மீட்டர் சைக்கிள்…