தனது எஜமான் மீதான அதீத அன்பை காட்டிய நாய்

தனது எஜமான் மீதான அதீத அன்பை காட்டிய நாய்!

நோய்வாயப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த தனது எஜமானருக்காக, 6 நாட்கள் மருத்துவமனையின் வாசலில் அவர் வளர்த்த நாய் காத்திருந்த…