தனியார் தொண்டு நிவாரணம்

கொடை மலைவாழ் மக்களுக்கு கரம் நீட்டிய கோவை : நிவாரணம் வழங்கிய தனியார் தொண்டு நிறுவனம்!!

திண்டுக்கல் : கொடைக்கான‌லில் வாழ்வாதார‌ம் பாதிக்க‌ப‌ட்ட‌ மலைவாழ் ம‌க்க‌ளுக்கு கோவையை சேர்ந்த தனியார் தொண்டு நிறுவனம் நிவார‌ண‌ம் வ‌ழ‌ங்கிய‌து. த‌மிழ‌க‌த்தில்…