தமிழக அரசு உதவுமா

பாம்பு போல் உடலில் தோல் உரியும் விநோத நோய் பாதிப்பில் சிறுவன் : தமிழக அரசின் உதவிக்காக கண்ணீருடன் காத்திருக்கும் பெற்றோர்!!

திருப்பூர் : தோல் சம்பந்தபட்ட நோயால் அவதியுறும் எட்டு வயது சிறுவனுக்கு சிறந்த மருத்துவம் வேண்டி ஏழை பெற்றோர் கண்ணீர்…