தமிழக மாணவன்

உலகின் மிக இலகுவான செயற்கைக்கோளை உருவாக்கி தமிழக மாணவன் சாதனை..!

சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மெக்கட்ரானிக்ஸ் பொறியியல் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் கியூப்ஸின் ஸ்பேஸ் குளோபல் டிசைன் போட்டியில் வென்றுள்ளார். எஸ்.ரியாசுதீனின்…