தமிழக மாணவர்கள் உடல்

தமிழக மாணவரின் உடல் சொந்த ஊருக்கு வந்தது.! உறவினர்கள் கண்ணீரில் நன்றி!!

திருப்பூர் : ரஷ்யாவில் நீரில் மூழ்கி  இறந்த தாராபுரத்தை சேர்ந்த மாணவர் முகமது ஆசிக் உடல் 12 நாட்களுக்கு பிறகு…