தமிழ்நாடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களின் பணியாளர்கள் ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தம்

தமிழ்நாடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களின் பணியாளர்கள் ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தம்

திருச்சி: சமயபுரம் அருகே தமிழ்நாடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களின் பணியாளர்கள் ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுப்பட்டனர்….