தமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்வி மன்றத் தலைவர்

தமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்வி மன்றத் தலைவராக அமைச்சர் பொன்முடி நியமனம் : முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்வி மன்றத் தலைவராக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி நியமனம் – முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக…