தமிழ்நாடு வக்பு வாரிய தலைவர் அப்துல் ரகுமான்

வக்பு வாரியத்தின் சொத்துக்களை மீட்கும் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகிறோம்: தமிழ்நாடு வக்பு வாரிய தலைவர் பேட்டி…

திருச்சி: தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட வக்பு வாரியத்தின் சொத்துக்களை மீட்கும் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருவதாக…