தமிழ் நாடு தேர்தல்

2021 ஜனவரி 15 – ல் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு – தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15 ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது….