தரமற்ற ரேஷன் அரிசியை வழங்கியதால் மக்கள் கொந்தளிப்பு

தரமற்ற ரேஷன் அரிசியை வழங்கியதால் மக்கள் கொந்தளிப்பு: வாங்கிய அரிசியை கீழே கொட்டியதால் பரபரப்பு

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அடுத்த கருப்படைதட்டை பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட நியாயவிலைக் கடையில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அரிசி மஞ்சள் கலரில் மிகவும் தரமற்ற முறையில்…