தற்ககொலை செய்ய தயார்

30 தொகுதியில் வெற்றி பெறாவிடில் மேடையிலேயே தற்கொலை செய்வேன் : வாய்ச்சவடால் விட்ட திமுக பிரமுகர்!!

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெறாவிட்டால் இந்த மேடையிலேயே தற்கொலை செய்வேன் என திமுக…