தலைமுடிக்கு பிளீச்சிங்

தலைமுடிக்கு பிளீச்சிங் செய்பவரா நீங்கள்… உங்களை எச்சரிக்கும் ஐந்து விஷயங்கள்!!!

தலைமுடிக்கு வித விதமாக கலர் அடிப்பது, பிளீச்சிங் செய்து கொள்வது எல்லாம் தற்போது டிரெண்டாகி விட்டது. அது மட்டும் இல்லாமல்…