தலைமையாசிரியர் தண்டோரா

டிப்-டாப் உடையில் வீதி வீதியாக தண்டோரா அடித்த தலைமையாசிரியர் : கல்வி தொலைக்காட்சியை காண வலியுறுத்தல்!!

திருச்சி : நடுநிலை பள்ளி தலைமையாசிரியர் பேண்ட், சர்ட் ,ஷூவுடன் கையில் தண்டோரா அடித்து கல்வி தொலைக்காட்சி பார்க்க விழிப்புணர்வு…