தாய்ப்பால்

உலக தாய்ப்பால் வாரம் | தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்கள் என்னென்ன உணவுகளை கட்டாயம் சாப்பிடணும்?

பிறந்த முதல் 6 மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கும். மற்ற எந்த உணவுகளாலும் கொடுக்க…

உலக தாய்ப்பால் வாரம் | தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் தாய்க்கும் சேய்க்கும் என்னென்ன நன்மைகள் உண்டாகும்?

பிறந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பது என்பது பாரம்பரியாக உலக நடைமுறைகளில் இருந்து வரும் அவசியமான மற்றும் ஆரோக்கியமான வழக்கம். தாய்ப்பால்…

உலக தாய்ப்பால் வாரம் | குழந்தைக்குத் தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் அவசியம் என்ன?

தாய்ப்பால் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், தாய்மார்களை தாய்ப்பால் கொடுக்க ஊக்குவிக்கவம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆகஸ்ட் 1 முதல் ஆகஸ்ட் 7…

உலக தாய்ப்பால் வாரம் | சீம்பால் குடிப்பதால் குழந்தைக்கு என்னென்ன சத்துக்கள் கிடைக்கும்? World Breastfeeding Week

ஆகஸ்ட் 1 முதல் ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி வரை உலக தாய்ப்பால் வாரமாக கொண்டாடப்படுகிறது. தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் அவசியத்தையும்…