தாவரவியல் பூங்காவில் வேளாண் கண்காட்சி துவக்கம்

புதுச்சேரி தாவரவியல் பூங்காவில் வேளாண் கண்காட்சி துவக்கம்

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி தாவரவியல் பூங்காவில் வேளாண் கண்காட்சி இன்றும் நாளையும் நடைபெறுகிறது. புதுச்சேரியில் ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி மாதம் வேளாண் திருவிழா…