திடீரென மயங்கி விழுந்த குழந்தைகள்

குளிர்பானம் குடித்த சில மணி நேரத்தில திடீரென மயங்கி விழுந்த குழந்தைகள்…

சென்னை: புதுவண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த இரு சிறுவர்கள் கடையில் குளிர்பானம் வாங்கிக் குடித்த சில மணி நேரத்தில் திடீரென மயங்கி விழுந்து,…