திராட்சை விதை எண்ணெய்

மினுமினுப்பான சருமம் வேண்டுமா… திராட்சை விதைகள் எண்ணெய் வாங்கி பயன்படுத்துங்க!!!

மது தயாரிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் ஒரு துணை தயாரிப்பு, திராட்சை விதைகள் எண்ணெய். ஆனால் இதைப்பற்றி பலருக்கு தெரியாது.  அப்புறப்படுத்தப்பட்ட…