திராவிடம்

திராவிடம் எனும் வார்த்தை சொல்பவர்கள் அனைவரும் தமிழ் விரோதி தான் : ஹெச் ராஜா கடும் விமர்சனம்!!

திமுக குடும்பம் அனைவரும் CBSC பள்ளிக்கூடங்கள் வைத்துவிட்டு தமிழைத் தவிர அனைத்து மொழிகளையும் கற்றுக்கொடுக்கின்றனர் என எச். ராஜா விமர்சித்துள்ளார்….