திருப்பதி மலைப்பாதை

திருப்பதி மலைப்பாதையில் உலா வந்த ஒற்றை யானை… பக்தர்கள் அச்சம்…

திருப்பதி: திருப்பதி மலையில் உள்ள 1வது மலைப்பாதை, பக்தர்கள் நடந்து செல்லும் பாதையை ஆகிவற்றின் அருகே இன்று ஒற்றை யானை…