தி.நகர் நகைக்கடை கொள்ளை

மாட்டிவிட்ட மீசை…வழக்கறிஞருக்கு வைரக்கம்மல்: தி.நகர் நகைக்கடை கொள்ளையன் ‘பின்னணி’…!!

தியாகராய நகர் நகைக்கடை கொள்ளையில் ஈடுபட்ட மார்க்கெட் சுரேஷ் பிடிபட அவரது மீசையே காரணமாக அமைந்துள்ளது. சென்னை தியாகராயர் நகரில்…