தி யங் மைண்ட்ஸ்

குழந்தைங்களுக்கான முதல் வார இதழ்..! அசாம் பெண் தொழில்முனைவோர்கள் தொடக்கம்..!

குவஹாத்தியைச் சேர்ந்த இரண்டு பெண் தொழில்முனைவோர் குழந்தைகளிடையே ஆக்கபூர்வமான சிந்தனையை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், படிக்க மற்றும் எழுதும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ளவும்…