தீ நிறுத்தம்

அசாம் எண்ணெய்க் கிணற்றில் பற்றி எரிந்த தீ..! 110 நாட்களுக்குப் பிறகு முழுவதும் நிறுத்தம்..!

100 நாட்களுக்கும் மேலாக எரிந்து கொண்டிருந்த நிலையில் ஒரு வழியாக, அசாமின் டின்சுகியா மாவட்டத்தில் உள்ள பஜ்ஜன் வெல் எண்…