துபாய் உணவகம் அறிவிப்பு

கொரோனா தடுப்பு ஊசி போட்டுக்கொண்டால் சலுகையில் உணவு : துபாய் உணவகம் அறிவிப்பு

மக்கள் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை எடுத்துக்கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் துபாயில் ஒரு உணவகம், கொரோனா தடுப்பு மருந்தை எடுத்துக்கொண்டவர்களுக்குச் சலுகைகளை…