தூக்கமின்மை

இரவு தூங்க முடியாமல் அவதிப்படுகிறீர்களா…. ஒரு வேலை அது இந்த நோயாக இருக்குமோ!!!

தூக்கமின்மை என்பது ஒரு பொதுவான தூக்கக் கோளாறு ஆகும். நன்றாக  தூங்குவதை இந்த நோய்  கடினமாக்குகிறது. இது ஒருவரை தூக்கத்திலிருந்து…

தூக்கத்தை மிக எளிதில் கண்காணிக்க உதவும் சென்சார்…. விஞ்ஞானிகள் சாதனை!!!

மனித மூளையில் செரோடோனின் உண்மையான நேர அளவைக் கண்டறிய விஞ்ஞானிகள் ஒரு புதிய வழியைக் கண்டறிந்துள்ளனர். இது ஒரு முக்கிய…