தூங்குவதை நிறுத்துங்க

உங்கள் அழகை பாதுகாக்க வேண்டும்னா டிசைன் டிசைனா தூங்குவதை நிறுத்துங்க!!!

சரும பராமரிப்பு என்று  வரும்போது, ​​நீங்கள் பல விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.  குறிப்பாக திடீர் முகப்பரு முறிவு அல்லது…