தெருவோர வியாபாரிகள்

அரசு திட்டத்தின் கீழ் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்க அலைக்கழித்த வங்கிகள்..! வச்சி செய்த நகராட்சி அதிகாரிகள்..!

போபாலில் ஒரு நகராட்சி அதிகாரி அரசாங்க திட்டத்தின் கீழ் கடன் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் வங்கிகளுக்கு வெளியே குப்பைகளை கொட்ட…