தெற்காசிய பிராந்தியம்

இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு இந்தியாவின் கையில்..! ராஜ்நாத் சிங் உறுதி..!

ஒட்டுமொத்த இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு வழங்குநர் என்ற பங்கை இந்தியா ஏற்க முடியும் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்…