தேசிய வாக்காளர் தினம்

தேசிய வாக்காளர் தினம்: கோவையில் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் ஆட்சியர் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்பு…!!

கோவை: மாவட்ட ஆட்சிய‌ர் அலுவ‌ல‌க‌த்தில் ஆட்சியர் ஜி.எஸ்.ச‌மீர‌ன் முன்னிலையில் தேசிய வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு வாக்காள‌ர்க‌ளின் உறுதிமொழி ஏற்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. கோவையில்…