தேடி வரும் பழங்குடியினர்

மருத்துவ குழுவை கண்டாலே தலைதெறிக்க ஓடி ஒளிந்த மக்கள்: தேடிவந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் ஆச்சர்யம்..!!

கோவை : தடுப்பூசி செலுத்தும் குழுவினரை கண்டால் ஒடி ஒளியும் பழங்குடியின மக்கள் தற்போது ஆர்வமுடன் தடுப்பூசி செலுத்த வருவது…