தேனீக்கள்

தேனீக்களின் விஷத்தில் இருந்து புற்றுநோய்க்கு மருந்தா…..என்ன ஒரு அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு!!!

மார்பக புற்றுநோய் என்பது பெண்களிடையே பொதுவாகக் காணப்படும் புற்றுநோயாகும் மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோய்க்குப் பிறகு ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டாவது பொதுவான புற்றுநோயாகும்….