தேன் ஃபேஸ் மாஸ்க்

ஒரே வாரத்தில் முகப்பரு, வடுக்களை போக்கும் தேன் ஃபேஸ் மாஸ்க்!!!

முகப்பரு மற்றும் முகப்பரு வடுக்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க தேன் சிறந்த இயற்கை பொருட்களில் ஒன்றாகும். நாம் பயன்படுத்தும் மரபியல், உணவு, மன…