தேர்தல் விழிப்புணர்வு ரங்கோலி கோலப் போட்டி

தேர்தல் விழிப்புணர்வு ரங்கோலி கோலப் போட்டி: வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர்

விருதுநகர்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தேர்தல் விழிப்புணர்வு ரங்கோலி கோலப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் பரிசுகளை வழங்கினார். விருதுநகர் மாவட்டம்…