தேர்வு அட்டவணை

2021’ஆம் ஆண்டில் நான்கு முறை ஜேஇஇ முதன்மைத் தேர்வுகள்..! பிப்ரவரி மாதத்திற்கான தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு..!

ஜேஇஇ முதன்மை தேர்வுகள் வரும் 2021’இல் மட்டும் நான்கு முறை நடைபெறும் என்று கல்வி அமைச்சர் ரமேஷ் போக்ரியால் நிஷாங்க் இன்று…