தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் தொடர் போராட்டம்

மீண்டும் பணி வழங்கக் கோரி தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் தொடர் போராட்டம்…

திருவள்ளூர் : பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு பணி வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி எளாவூரில் உள்ள தனியார்…