தோளில் போடும் துண்டு

கூட்டணி என்பது தோளில் போடும் துண்டு மாதிரி : பாமக விலகல் குறித்து செல்லூர் ராஜு விமர்சனம்!!!

மதுரை : கூட்டணி என்பது தோலில் போடும் துண்டு மாதிரி, தேவையென்றால் துண்டை தோலில் போட்டு கொள்ளலாம், தேவையில்லை என்றால்…