நடந்தே செல்லும் பயணிகள்

தமிழக பேருந்துகள் கர்நாடக எல்லையில் முன்னறிவிப்பின்றி நிறுத்தம் : வனப்பகுதியில் 4 கி.மீ. பயணிகள் நடந்தே செல்லும் அவலம்!!

தமிழக-கர்நாடக எல்லையில் முன்னறிவிப்பின்றி தமிழக பேருந்துகள் செல்ல அனுமதி மறுப்பதால் நான்கு கிலோமீட்டர் வனப்பகுதியில் நடந்தே செல்வதால் பொதுமக்கள் அவதி….