நடிகை அம்ரிதா ஐயர்

“சும்மா சொல்லகூடாது, அட்டகாசமான GLAMOUR..” அம்ரிதா ஐயரின் புகைப்படங்கள்!!

தமிழ் நடிகைகளை பொறுத்தவரை நம் மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர்களை ஒத்துகொள்ள மாட்டார்கள், ஆனால் ஒரு தடவை இவர்தான் என…

சட்டை பட்டனை கழற்றி விட்டு ஆண் நபருடன் அம்ரிதா ஐயரின் மோசமான ஆட்டம்…!! வைரலாகும் வீடியோ!!

தமிழ் நடிகைகளை பொறுத்தவரை நம் மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர்களை ஒற்றுகொள்ள மாட்டார்கள், ஆனால் ஒரு தடவை இவர்தான் என…

“இருட்டு அறையில், முரட்டு Glamour..” அம்ரிதா ஐயரின் GLAMOUR புகைப்படங்கள் !

தமிழ் நடிகைகளை பொறுத்தவரை நம் மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர்களை ஒற்றுகொள்ள மாட்டார்கள், ஆனால் ஒரு தடவை இவர்தான் என…

“போதை லேகியம் சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கு..” அம்ரிதா ஐயரின் GLAMOUR புகைப்படங்கள் !

தமிழ் நடிகைகளை பொறுத்தவரை நம் மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர்களை ஒற்றுகொள்ள மாட்டார்கள், ஆனால் ஒரு தடவை இவர்தான் என…

“படுக்கையில் பலான போஸ்..” அம்ரிதா ஐயரின் GLAMOUR புகைப்படங்கள் !

தமிழ் நடிகைகளை பொறுத்தவரை நம் மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர்களை ஒற்றுகொள்ள மாட்டார்கள், ஆனால் ஒரு தடவை இவர்தான் என…

“துடைச்சு வெச்ச Drums வாத்தியம்..”: அம்ரிதா ஐயரின் GLAMOUR புகைப்படங்கள்!!

தமிழ் நடிகைகளை பொறுத்தவரை நம் மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவர்களை ஒற்றுகொள்ள மாட்டார்கள், ஆனால் ஒரு தடவை இவர்தான் என…