நடுநிலைப்பள்ளி

1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விளக்கம்!!!

திருச்சி : செப்.,15க்கு பிறகு அறிக்கை அளிக்கப்பட்ட பின் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து…