நண்டு மிளகு மசாலா

காரசாரமான நண்டு மிளகு மசாலா இப்படி ஒரு முறை செய்து பாருங்கள்!!!

சிக்கன், மட்டன் போன்ற இறைச்சிகளை போல நண்டு அடிக்கடி செய்யப்படும் உணவு வகை அல்ல. ஆனால் என்றைக்காவது செய்யும் ரெசிபியை…