நதிநீர் பங்கீடு

தமிழகம் – கேரள நதிநீர் பிரச்சனை : இன்று 2வது கட்ட பேச்சுவார்த்தை!!

தமிழகம் – கேரளா இடையிலான நதிநீர் பிரச்சனை குறித்து ஆய்வு செய்ய இரு மாநில அதிகாரிகள் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றனர்….

தமிழகம் – கேரள நதிநீர் பிரச்சனை : நாளை 2வது கட்ட பேச்சுவார்த்தை!!

தமிழகம் – கேரளா இடையிலான நதிநீர் பிரச்சனை குறித்து ஆய்வு செய்ய இரு மாநில அதிகாரிகள் நாளை பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றனர்….