நரை முடி

உங்கள் நரை முடி பிரச்சினைக்கு சிகிச்சையளிக்க சமையலறை வைத்தியம்..!!

நரை முடி பலருக்கு ஒரு கனவாக இருக்கலாம். மன அழுத்தம், மாசுபாடு, மோசமான உணவுப் பழக்கம், ஊட்டச்சத்து இல்லாமை மற்றும்…