நாக்கில் அணியும் காண்டம்

நாக்கில் அணியும் காண்டமா… இதனை கேள்விபட்டு இருக்கீங்களா..???

பாலியல் ரீதியாக பரவும் பெரும்பாலான நோய்கள் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவின் விளைவாகும். பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்தாவிட்டாலும் வாய்வழி செக்ஸ் பாதுகாப்பானது என்று பலர்…