நான்கரை நாட்கள் வேலை

வேலை நாட்களை குறைத்தது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்: weekend நாட்கள் மாற்றம்…குஷியில் குடிமக்கள்.!!

UAE: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் வாரத்திற்கு வேலை நாட்கள் நான்கரை நாட்களாக குறைத்து அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு…