நாயை கடித்து குதறியது

கோவை அருகே குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த சிறுத்தை : நாயை கடித்து குதறியது!!

கோவை : குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வந்த சிறுத்தை நாயை கடித்து குதறிய நிலையில் அடிக்கடி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வரும் சிறுத்தையை…