நிதி ஏலங்கள்

புதிய பாராளுமன்ற கட்டுமானப் பணிகள்..! 3 நிறுவனங்கள் தேர்வு..! நிதி ஏலங்களை சமர்ப்பிக்க உத்தரவு..!

புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தைப் பெறுவதற்கான போட்டிகளில் இருந்த ஏழு நிறுவனங்களில், மூன்று நிறுவனங்கள் மட்டும் ஆன்லைன் நிதி…